ประตูบานม้วน 3S รุ่นใหม่ เปิด ปิด เบา เงียบ ไม่เป็นสนิม ใช้งานได้แม้ไฟดับ ด้วย UPS สำรองไฟ

Visitors: 47,714